mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół nr 7
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wałbrzychu
Projekt „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020